Publicació internacional resultat del projecte CUD "Turisme i transformació d'espais urbans"

En el marc del projecte CUD "Turisme i transformació d’espais urbans. Anàlisi comparada i transferència de coneixement per a diferents ciutats de Cuba i la República Dominicana". 

El llibre "Tourism and Gentrification in Contemporary Metropolises" (Routledge – 2017) recull en el capítol 2 l'aportació de Jesús M. González, professor del Departament de Geografia de la UIB, arrel de la tasca realitzada com a responsable del projecte "Turisme i transformació d'espais urbans. Anàlisi comparada i transferència de coneixement per a diferents ciutats de Cuba i la República Dominicana", finançat en la IX Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament 2012 i d'altres projectes anteriors.

 

El capítol "A new colonization of caribbean cities. Urban regeneration policies as a strategy in tourism development and gentrification in Santo Domingo’s colonial" presenta part dels resultats obtinguts en el projecte per estudiar el paper del turisme en el desenvolupament residencial de barris de treballadors del turisme i en la rehabilitació urbana dels centres històrics de les capitals de la República Dominicana i Cuba, per tal d'entendre els processos territorials i socials que hi tenen lloc i amb la finalitat de proposar mesures que incideixen en una més gran igualtat social i la millora de la qualitat de vida de la població més desafavorida.

 

Més informació sobre el projecte CUD dut a terme.

Més informació sobre la publicació

Data de publicació: Wed Jun 28 18:31:00 CEST 2017