Iniciatives formatives d'entitats externes dirigides a professorat de la UIB

Actualitzam les propostes formatives que les entitats externes ofereixen i posen a disposició del PDI interessat per dur-les a terme en el marc dels seus estudis.

 

Com a Universitat tenim el compromís social de contribuir a la formació d'una ciutadania crítica i compromesa amb la justícia social, l'equitat de gènere, la sostenibilitat ecològica, els drets humans, la participació democràtica i tots els valors que promou l'educació per al desenvolupament (EpD) per una ciutadania global. Facilitar la incorporació d’aquestes iniciatives formatives als estudis de la UIB suposa continuar donant un impuls important a la transversalització de l'EpD per una ciutadania global que permeti abordar i treballar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, amb la qual estam compromesos com a Universitat. 

 

Hem actualitzat la informació al nou espai de la pàgina web que creàrem el curs acadèmic passat, on podeu consultar totes les ofertes formatives i conèixer tant les entitats com les persones responsables d'impulsar les diferents activitats, per tal que es pugui gestionar directament i autònomament. Aquest apartat s’anirà actualitzant a mesura que vagin arribant noves propostes.

Data de l'esdeveniment: 08/11/2017

Data de publicació: Wed Nov 08 11:53:00 CET 2017