Iniciatives formatives d'entitats externes dirigides a professorat de la UIB

Aquest nou espai a la nostra pàgina web recull les propostes formatives d'entitats externes i les posa a disposició del professorat interessat en dur-les a terme en el marc dels seus estudis

 

Com a universitat tenim el compromís social de contribuir a la formació d'una ciutadania crítica i compromesa amb la justícia social, l'equitat de gènere, la sostenibilitat ecològica, els drets humans, la participació democràtica i tots els valors que promou l'educació per al desenvolupament (EpD) per una ciutadania global. Per això, i per poder donar difusió al professorat de la UIB de les iniciatives i propostes formatives d’EpD que ofereixen les entitats externes interessades a dur-les a terme en el marc dels seus estudis, hem creat un nou espai a la nostra pàgina web que recull aquesta informació i hi facilita el contacte. Aquest apartat s’anirà actualitzant a mesura que vagin arribant noves propostes.

Facilitar la incorporació d’aquestes iniciatives formatives als estudis de la UIB suposa continuar donant un impuls important a la transversalització de l'EpD per una ciutadania global que permeti abordar i treballar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, amb la qual estam compromesos com a universitat.

Data de publicació: Thu Feb 02 12:29:00 CET 2017