Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació per al desenvolupament

Convocatòria de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

La present convocatòria té per objecte el finançament de projectes que impulsin, en els països d'associació de la cooperació espanyola (recollits en el IV Pla director de la cooperació espanyola), solucions innovadores, ja desenvolupades i provades amb èxit al nivell pilot, amb la finalitat d'aplicar-les i demostrar la possibilitat de replicar-les a major escala cercant un impacte positiu i rellevant en les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la cohesió social. Els projectes abordaran problemes socials, econòmics, mediambientals i de l'agenda de desenvolupament de forma integrada i amb un enfocament innovador en terminis de producte, servei, procés o estratègia, incloent sempre un component tecnològic.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Inici: 25 d'agost de 2017

Final: 21 de setembre de 2017 (a les 17 hores)

 

Més informació

 

 

Data de l'esdeveniment: 25/08/2017

Data de publicació: Thu Jul 27 21:00:00 CEST 2017