Convocatòria anteriors de projectes de CUD

XII Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2015

Projectes CUD en execució:

Bolívia

• Impuls a la investigació aplicada en producció agrícola sostenible a la Unidad Académica Campesina de Tiahuanacu

Colòmbia

• Impuls al disseny dels sistemes interactius dirigits a la teràpia de nins i nines amb necessitats especials

Cuba

• L’ordenació jurídica del servei públic d’educació superior a Cuba i Espanya. Fase II

• LEARNING-4-SICKLEMIA: Tècniques de processament i anàlisi d’imatges com a suport en el diagnòstic de la sicklemia i els trastorns neurofisiològics associats, formació avançada

• Contribució a la disminució dels consums d’aigua i agents químics agressius en tecnologies que utilitzen residus lignocel·lulòsics agroindustrials

• Migracions, gènere i sostenibilitat costanera

• Formació i desenvolupament de competències laborals al sector turístic

Equador

• Capacitació per al posterior assessorament per a la implantació a la Universitat Internacional de l’Equador del govern de les tecnologies de la informació i la comunicació II

Marroc

• Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa en el centre per a nins i nines sords d’Effetah de Tànger: Fase de diagnòstic de necessitats

Moçambic, Gàmbia i Ghana

• Suport a les tasques del projecte Fisiàfrica

Perú

• Capacitació dels professionals d’Aprendo Contigo en l’ús de les TIC i intercanvi de coneixements i experiències entre AC i diferents col·lectius de la UIB

• Una proposta d’avaluació dels programes socioeducatius de CANAT des d’una perspectiva participativa i de gènere

Tanzània

• Capacitació en els programes de recerca i postgrau de la Business School de la Universitat de Dar es Salaam


Documents relacionats:

Acta de resolució dels projectes finançats per la UIB (29 de gener de 2016)  

Acta de resolució dels projectes finançats pel Govern de les Illes Balears (8 de octubre de 2015) 

Bases de la convocatòria (8 de juny de 2015).

Formularis de sol·licitud:

Formulari per a nous projectes: català / castellà / anglès.

Formulari per a la continuïtat de projectes: català / castellà / anglès.

Plantilla per al pressupost.

Model d'escrit de sol·licitud i compromís de la contrapart.

Model de currículum vitae en matèria de cooperació al desenvolupament.


Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts*:

  • Primer termini: entre el 8 de juny i el 8 de juliol de 2015.  
  • Segon termini: entre el 19 d'octubre i el 16 de novembre de 2015
*Durant tot aquest període l'equip tècnic de l'OCDS oferirà un servei d'assessorament i orientació a les persones interessades a presentar sol·licituds.