Enfortiment de l'economia agrària de les comunitats de la regió de Souss-Massa mitjançant la identificació i l'aprofitament de les sinergies amb el desenvolupament turístic

Referència: OCDS-CUD2016/07 (modalitat I)

Responsable: Marta Jacob Escauriaza, professora del Departament d’Economia Aplicada.

Equip: Antònia Morey, Margalida Payeras, Margalida Aguiló i Marta Jacob, de la UIB; Rachid Oumlil, Aziz Sair, Abdelaziz Bendou, Barakate Ouafae i Habiba Moussadak, de l’École Nationale de Commerce et de Gestion (National School of Business and Management); i Khadija El Mamoun, de la Xarxa de Desenvolupament de Turisme Rural.

 

Contrapart: École Nationale de Commerce et de Gestion (National School of Business and Management), Universitat Ibn Zohr

Ubicació: Agadir, Marroc

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2017)

Objectius:

Identificar amb els actors locals les millors opcions de diversificació i enfortiment del teixit econòmic de les poblacions rurals de la regió de Souss-Massa mitjançant la potenciació i l’aprofitament de les sinergies possibles entre l’agricultura de la zona, el medi ambient de la regió i el desenvolupament turístic; contribuir a crear oportunitats per a les dones del món rural i formar personal tècnic, de cooperatives agrícoles i universitari en temes de promoció i gestió de la innovació en turisme.

Objectius específics:

  • Viabilizar l’agricultura aprofitant el mercat turístic, amb política de qualitat (producció orgànica) i denominació d’origen (certificació).
  • Aprofitar el potencial ecoturístic de la regió de Souss-Massa oferint als visitants/turistes serveis lligats als recursos naturals, l’agricultura, la cultura, la historia i els paisatges de la regió.
  • Sensibilitzar les cooperatives agrícoles sobre la importància d’una eficient gestió dels residus biodegradables generats a les àrees turístiques com Agadir, per a la producció d’adobs orgànics.
  • Proveir el turisme de sol i platja d’una gastronomia local de qualitat, millorant el metabolisme ambiental de l’activitat turística a través del reciclatge dels residus orgànics que genera.
  • Contribuir a crear oportunitats per a les dones del món rural, amb la sensibilització de la inclusió d’una quota de participació femenina per fomentar la igualtat de gènere, de forma que també es puguin beneficiar de les sinergies entre agricultura i desenvolupament turístic.
  • Identificar vies per poder oferir experiències al turista en entorns rurals i agrícoles.
  • Formar en gestió de la innovació en turisme.

Quantitat assignada: 5.500 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.

 

Notícies relacionades: