Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa al centre per a nins i nines sords Effetah de Tànger: fase d'intervenció

Cooperació UIB

Referència: OCDS-CUD2016/06 (modalitat I)

 

Responsable: Raül López Penadès, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Equip: Lucía Buil, Herminio Domingo, María José Fernández i Berta Domingo, de la UIB; i M. Francisca Sánchez, del Centre Effetah.

Contrapart: Centre educatiu per a nins sords Effetah

Ubicació: Tànger, Marroc

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2017)

Objectius:

Millorar les eines metodològiques de l’equip educatiu per a nins i nines sords d’Effetah.

Objectius específics:

  • Oferir eines metodològiques per millorar la pràctica docent de l’equip educatiu del centre.
  • Proporcionar nous enfocaments didàctics per treballar a l’aula de manera col·laborativa a partir de projectes.
  • Replantejar continguts específics relacionats amb les noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge en alumnes sords amb implant coclear.
  • Reforçar la importància d’educar en els valors relacionats amb els continguts dels eixos transversals.

Quantitat assignada: 4.300 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.