Formació i desenvolupament de competències laborals en el sector turístic, fase II

Referència: OCDS-CUD2016/05 (modalitat I)

 

Responsable: Carme Ramis Palmer, professora del Departament de Psicologia.

Equip: Esther Garcia-Buades, Maria Antònia Manassero, Silvia Ortiz i Margalida Payeras, de la UIB; i Ethel Ramírez, del Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR) de la Universitat de Camagüey.

Contrapart: Universitat de Camagüey

Ubicació: Cuba

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2017)

Objectius:

Iniciar un projecte formatiu en competències socioemocionals per a la millora de la qualitat del servei en el sector turístic de Camagüey.

Objectius específics:

  • Preparació de la posada en marxa del projecte formatiu, comptant amb la revisió i discussió dels resultats obtinguts en l’estudi anterior.
  • Identificació i descripció general de l’acció formativa: descripció de les competències socioemocionals a entrenar i indicadors d’avaluació; i sessions d’entrenament a partir dels perfils competencials del personal d’hoteleria.
  • Descripció detallada del Pla formatiu, i elaboració de les línies bàsiques,. que han incloure les sessions d’entrenament per als programes de formació en competències, especialment les relacionades amb la gestió d’emocions i la satisfacció d’expectatives en les organitzacions turístiques.
  • Promoure l’intercanvi entre especialistes espanyols i cubans sobre les competències per al treball emocional en el personal de servei.
  • Publicació dels resultats tant en àmbits acadèmics com organitzacionals.

Quantitat assignada: 6.400 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.