Turisme i transformació d'espais urbans. Anàlisi comparada i transferència de coneixement per a diferents ciutats de Cuba i la República Dominicana

Responsable: Jesús M. González Pérez, professor del Departament de Ciències de la Terra.

Equip: Antoni Artigues, Margarita Novo, Sònia Vives, Onofre Rullan i Ismael Yrigoy, de la UIB; Enrique Navarro, de la Universitat de Màlaga; Eduardo Salinas, Ricardo Remond, Maite Echarri i Roberto González, de la Universitat de l’Havana; Yanira Arias, de l’Oficina de Planificació de Varadero; Yolanda León, de l’Instituto Tecnológico de Santo Domingo; i Gabriela Sauter, de la Universitat de Toronto.

Contrapart: Universitat de l’Havana i Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Ubicació: l’Havana, Cuba; i Santo Domingo, República Dominicana.

Entitat col·laboradora: Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Màlaga; i Departament de Geografia de la Universitat de Toronto (Canadà).

Objectius:

Estudiar el paper del turisme en el desenvolupament residencial de barris de treballadors del turisme i en la rehabilitació urbana dels centres històrics de les capitals de la República Dominicana i Cuba, per tal d’entendre els processos territorials i socials que hi tenen lloc i amb la finalitat de proposar mesures que incideixen en una més gran igualtat social i la millora de la qualitat de vida de la població més desafavorida. Els objectius específics que es plantejaren són els següents:

  • Inventariar i avaluar els usos del sòl als assentaments de treballadors del turisme i els desenvolupaments urbanístics (Boca de Camarioca, Cuba; i Hoyo de Friusa, República Dominicana).
  • Analitzar la transformació social i urbana dels centres històrics a conseqüència del turisme (l’Havana, Cuba; i Santo Domingo, República Dominicana).
  • Fer estudis comparatius entre els efectes dels sistemes econòmics dels països en qüestió (Cuba, República Dominicana) sobre el desenvolupament dels distints tipus d’espais urbans estudiats.
  • Contribuir a la formació de personal docent, estudiants i tècnics de les administracions en les matèries de planejament urbà i territorial i planificació turística.
  • Consolidar un equip de recerca interuniversitari entre professors de tres països en l’àmbit urbanístic i turístic.

Quantitat assignada: 10.500 euros, en el marc del conveni amb el Govern de les Illes Balears.

 

Publicació: La nueva fiebre del oro. Las otras ciudades del turismo en El Caribe (Varadero, Bávaro-Punto Cana).

 

Galeria fotogràfica