Programa espanyol de voluntariat universitari de les Nacions Unides

El Programa espanyol de Voluntariat universitari a les Nacions Unides enfront dels objectius de desenvolupament del mil·lenni és fruit de la col·laboració entre les universitats públiques espanyoles i Voluntariat de les Nacions Unides (VNU), en què la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) actua com a coordinadora nacional.

Aquest és un programa cofinançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i les universitats públiques espanyoles participants.

La participació es fa a través de l’enviament de voluntaris universitaris, que durant sis mesos s’incorporaran en un projecte de voluntariat enfocat cap a alguna de les àrees de desenvolupament en les quals es concreten els objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM).

La Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides, celebrada el 8 de setembre de 2000, donà origen als ODM a la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides. Aquesta declaració fou adoptada per la totalitat dels 189 països membres (147 dels quals, representats pels seus caps d’Estat o de govern). Aquestes fites es fixaren per a l’any 2015 amb referència a la situació mundial de 1990. Els ODM de l’organització de les Nacions Unides són:

 1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.
 2. Aconseguir l’ensenyança primària universal.
 3. Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.
 4. Reduir la mortalitat infantil.
 5. Millorar la salut materna.
 6. Combatre el VIH/sida, el paludisme i altres malalties.
 7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
 8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

Programa espanyol de voluntariat universitari de les Nacions Unides 2012 

Informació General 

Llocs disponibles per fer el voluntariat

Documentació de sol·licitud (fins al 13 de setembre de 2012):

 • Fitxa del candidat/a emplenada. Només s’admetrà una sol·licitud per persona.
 • Fotocòpia del passaport en vigor.
 • Documentació acreditativa de pertànyer a la UIB: matrícula del curs 2011-12 o 2012-13.
 • Model adaptat del CV Europeu en anglès i en castellà, que addicionalment es pot presentar en un altre idioma requerit per al lloc (anglèscastellàportuguèsfrancès).
 • Carta de motivació en anglès específica per al lloc al qual s’opti (opció 1). En presentar aquesta documentació s’hi ha d’especificar el nom del projecte al qual s’opta.
 • 2a carta de motivació específica per al segon lloc vacant si el candidat/a decideix presentar-se per un altre lloc, que serà valorat i denominat com a «opció 2» al seu ordre de preferències.

logo AECID          logo UAM          logo OCDS