Curs de voluntariat en l'àmbit de la sostenibilitat ecològica

govern de les illes balearsEns ha tocat viure una època en què els símptomes de la crisi ecològica es fan molt evidents. És per això que avui adquireix més importància que mai conèixer quines són les principals problemàtiques ambientals i mirar de construir eines que ens permetin fer-hi front. Moltes d’aquestes eines passen per la implicació individual i col·lectiva cap a la construcció d’un mode de vida sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Aqcursuest curs, adreçat a la comunitat universitària, ofereix una formació transversal en l’àmbit del voluntariat en sostenibilitat ecològica. Es comença fent una introducció general al voluntariat i la participació social. Després, es dedica una sessió al diagnòstic ecològic, és a dir, repassar quins són els principals problemes ambientals que afrontem avui, a escala global i local. A continuació, es mira d’abordar propostes teòriques i pràctiques per trobar solucions a la crisi ecològica. Finalment, es “dibuixa” un mapa del teixit ecologista de les Illes Balears i es posa sobre la taula algunes experiències de voluntariat i participació provinents de la societat civil.

En definitiva, el curs vol proporcionar eines perquè les persones ens puguem implicar, individualment i col·lectiva, en la defensa del medi ambient.

Inscripció tancada.

Objectius:

 •  Conèixer les principals problemàtiques ecològiques a escala global i local.
 • Tenir accés a un ventall ample de possibilitats d’implicació, voluntariat i activisme ambiental.

Durada:  20 h presencials + 5 h de treball autònom

Places:  mínim* 12 i màxim 35

* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de fer-lo en altres dates.

Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari.

 

Dates i horari de l'acció formativa: dies 9, 10, 16, 17 i 18 d'octubre de 2017, de 16 a 20 hores.

Lloc: Aula 27 del segon pis de l’Edifici Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver 2, Palma)

 

Continguts:

 • Implicació individual i col·lectiva per transformar la realitat.
 • Aclarint conceptes. Una mirada als principals problemes ecològics globals i locals.
 • Moviments ecologistes i eines d’intervenció contra la crisi ecològica.
 • Cap a un mode de vida més sostenible (i just).
 • Propostes des del voluntariat i el teixit associatiu.
 • Taula rodona sobre el mapa de l’ecologisme a Mallorca.

Programa

Metodologia:

Sessions presencials amb continguts teòrics complementats amb dinàmiques participatives. També hi ha una part de treball autònom.

Professorat:

 • Maria Suau, tècnica de l'àrea ambiental de la Fundació Deixalles i membre del GOB.
 • Aina Socies, Llicenciada en Ciències Ambientals, màster en Agroecologia i tècnica i membre de l'Associació de Varietats Locals.
 • Carles Valentí, expert en participació social i membre de S'Altra Senalla.
 • Jaume Canals, geògraf, expert en educació ambiental i membre del GOB.
 • Arnau Matas, filòsof i investigador en moviments socials.

Certificat:

 • Certificat d’assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores presencials del curs.
 • Reconeixement d'1 ECTS: per aquelles persones que a més de complir amb l'assistència mínima requerida, superin una prova al finalitzar el curs i realitzin un treball autònom individual o en grup (màxim 4 persones), amb una càrrega horària de 5 hores aproximadament. important No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017).
La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives vinculades a l’OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.