Càpsula formativa: Ciberplus, com generar processos d'innovació i impacte social

Cgovern baleariberplus és un ecosistema d’intel·ligència col·lectiva per generar innovació social que faciliti la creació i mobilització d’iniciatives ciutadanes orientades a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit europeu.

 

Objectius

  • Generar impacte i canvi social a través de l’eina Ciberplus i potenciar i visibilitzar les idees que les persones tenen per generar canvi social.

Durada: 4 hores

Places: mínim* 12 i màxim 25

* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de fer-lo en altres dates.

Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari.

Certificat d'assistència per a les persones que participin a la totalitat de l’acció formativa.

Sol·licitat el reconeixement d’1 ECTS pel conjunt de les càpsules formatives, a raó d'1 ECTS cada 25 hores.

 

Dates i horari de l’acció formativa: dimarts dia 17 d'octubre de 10 a 14 hores.

Lloc: aula d’informàtica del Centre de Tecnologies de la Informació (edifici Anselm Turmeda).

 ciberplus

Continguts

  • Introducció als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
  • Presentació de la plataforma Ciberplus.
  • Metodologia per detectar, crear i generar iniciatives d’innovació social.
  • Com usar la plataforma, seguint tot el procés d’innovació social amb exemples específics i treballant en la fase de creació de reptes i/o participació.
  • Conèixer eines tecnològiques externes que permetin treballar en xarxa i donar continuïtat i sostenibilitat al procés.
  • Recursos a l’abast de les persones usuàries per fomentar la visibilitat i difusió del projecte.

Metodologia

Aquesta acció formativa és eminentment pràctica, i en tot moment s’empraran els ordinadors disponibles a l’aula i es treballarà sobre la plataforma Ciberplus.

Professorat

Personal tècnic de la fundació cibervoluntarios.org.

Certificat:

  • Certificat d'assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores de l'acció formativa.
  • Reconeixement d'1 ECTS: per cada 25 hores realitzades de càpsules formatives (20 hores presencials i 5 de treball autònom) dins el curs acadèmic 2017-2018 (tant al primer com al segon semestre)  es podrà sol·licitar el certificat corresponent amb reconeixement d'1 ECTS. important No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017).

Inscripció tancada

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives vinculades a l’OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.