Voluntariat

Cursos de formació en voluntariat 2018-2019  Formació voluntariat

L'oferta formativa en voluntariat universitari és anual i es distribueix al llarg del primer i del segon semestre, en horaris de matí o d’horabaixa. Aquest curs acadèmic 2018-19, a part dels cursos de formació en diferents àmbits d'intervenció, s’oferiran càpsules formatives, accions formatives de curta durada i que pretenen donar resposta de forma transversal a necessitats que es poden donar a l'hora d'intervenir com a voluntari/ària.

Entre aquests cursos, cal destacar la importància del curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament, atès que la seva realització dona pas a poder participar als programes de beques de pràctiques en països empobrits i al programa Estades Solidàries.


  Primer semestre 2018-2019

Actualment estam preparant el calendari de les accions formatives en l'àmbit del voluntariat per al primer semestre del curs acadèmic 2017-2018. Estam preparant una oferta que esperam sigui del teu interès: cursos en àmbits específics d’actuació, càpsules formatives i alguna formació online.

Càpsula formativa: "El còmic social i compromès com a eina educativa"

Modalitat: curs presencial de 4 hores de durada. 

Data de realització:  dia 26 de setembre de 2018.

 

 Curs de formació: “Voluntariat en l’àmbit del dret a l’estrangeria i l’asil a les Illes Balears"

Modalitat: curs presencial de 30 hores de durada. 
Dates de realització: els dilluns i dimarts, del 10 de setembre a l'1 d'octubre de 2018.
Inscripció a partir del dia 25 de juliol.