Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

imatge EpDAjuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD) a la UIB

D’acord amb l’Estratègia d’educació per al desenvolupament de la cooperació espanyola, s’entén com a educació per al desenvolupament el procés educatiu (formal, no formal i informal) constant encaminat, a través de coneixements, actituds i valors, a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com en la promoció del desenvolupament humà sostenible.

L’EpD ha de ser un procés que generi consciències crítiques, per fer cada persona responsable i activa, a fi de construir una nova societat civil participativa, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat –entesa aquesta com a coresponsabilitat–; en la qual es tinguin en compte a l’hora de la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials, les demandes d’aquesta societat.

Per fomentar la participació de la comunitat universitària de la UIB en aquest procés educatiu, l’OCDS crea la Convocatòria d’educació per al desenvolupament. Aquesta convocatòria pretén promoure l’organització d’accions a càrrec del PDI, PAS i alumnat de la UIB, d'acord amb la convocatòria següent:

XIII Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD per a una ciutadania global. 

Curs acadèmic 2016-2017

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària de la UIB per dur a terme accions d’EpD per a una ciutadania global, fomentant accions de d’educació i/o formació, sensibilització i difusió d’experiències en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. Com a novetat, a partir d'aquest curs acadèmic, les accions s'emmarcaran en una de les tres línies estratègiques d’actuació establertes: I) Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, II) Voluntariat universitari o III) Desenvolupament humà sostenible (DHS).

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts: 

  • Primer termini: del 7 al 27 d’octubre de 2016.
  • Segon termini: del 10 al 31 de gener de 2017. 
Accions aprovades primer termini:
 Accions aprovades segon termini:
Publicacions destacades:

Pòster sobre l'anàlisi de la trajectòria de la convocatòria d'EpD presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013) 

L’Educació per al Desenvolupament: una educació en valors ètics a les universitats 
(Article publicat a la revista ONGC 50, juny de 2012)
  

Consultau les convocatòries anteriors

Convocatòries anteriors