Curs: Expressió artística i gènere. Eines creatives per a la coeducació.

graffiti de l'artista JEROMVos convidam a participar al curs: expressió artística i gènere. Eines creatives per a la coeducació, organitzat pel professor Daniel Castilla, del departament de Teoria de l'Educació i Didàctiques Específiques, amb el suport de Beatriz de Astorza de l'entitat El Xiringuito.Teatre i Comunitat i finançat en el marc de la convocatòria d'ajuts per a accions d'Educació per al Desenvolupament.

Aquestes sessions formatives pretenen analitzar les construccions socials de gènere i explorar les diferents formes d’expressió artística que permetin, d’una banda, visibilitzar les opressions que generen i, alhora, crear relats alternatius que promoguin l’equitat entre sexes i la diversitat d’identitats.

Les persones que hi participin adquiriran eines pedagògiques creatives per a la coeducació, aplicables a qualsevol àmbit de la tasca docent i artística.

Dates: els dilluns 7, 14, 21 i 28 de maig i el dilluns 4 de juny.
Horari: de les 18 a les 21 hores.
Ubicació:
a l'aula gran de la Seu universitària d'Eivissa i Formentera (c/ del Calvari, 1, antic edifici de Comandància).

Objectius de les sessions:

 • Analitzar la construcció social de les identitats que promou el sistema binari sexe/gènere i els seus efectes en la vida quotidiana i en el desenvolupament de la nostra tasca professional.
 • Trencar mites sobre les relacions sexoafectives i identificar creences estereotipades i la seva vinculació amb les conductes sexistes.
 • Utilitzar l’expressió artística per indagar i profunditzar en les opressions i violències que viuen les persones per raó de sexe o gènere, fins i tot les que són aparentment «invisibles».
 • Reconèixer l’art i la creació artística com a eina de denúncia i de recerca d’alternatives que fomentin l’equitat entre els sexes.
 • Conèixer com tracten diferents temàtiques de gènere algunes artistes contemporànies des de la seva obra plàstica, visual i/o performativa.
 • Conèixer algunes tècniques de la metodologia del teatre de l'oprimit, així com les seves aplicacions en el món educatiu i social.
 • Potenciar l'autoestima, les capacitats creatives i la comunicació de les pròpies emocions experimentant formes alternatives d’expressió: escriptura, pintura, fotografia, expressió corporal, performance, teatre, etc.

Adreçades a: En particular, el curs s’adreça a l’alumnat de l’assignatura Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l’Escola Primària, del grau d’Educació Primària. A més, queda obert també a l’alumnat d’altres assignatures i estudis de la UIB. Especialment recomanades per a l’alumnat d’Educació Primària, Educació Infantil, Educació Social i del Màster Universitari en Formació del Professorat.En cas de no cobrir-se les places disponibles, la inscripció s’obrirà a la població no universitària interessada a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit fins a cobrir les places.

Durada total: 15 hores.

Metodologia i continguts de les sessionsS’abordaran els següents continguts interrelacionats:

 • Els estereotips de gènere i la seva influència en les diferents esferes de la vida social.
 • L’amor romàntic i la seva vinculació amb la violència de gènere.
 • La colonització del cos de la dona. Dels cànons de bellesa i la maternitat obligada a l’assetjament quotidià i les agressions sexuals.
 • La construcció de les identitats de gènere. Identitat sexual. L’expressió de la masculinitat i la feminitat. Pressions dels antics models i noves construccions.
 • La sexualitat. Diversitat sexual i llibertat vs binarisme i patriarcat.
 • L’androcentrisme i la invisibilització de les dones en l’art.

Activitat gratuïta

Inscripcions i nombre de places: per participar a les sessions cal realitzar la inscripció prèvia mitjançant el formulari en línia.  

Certificat d’assistència: s’expedirà certificat a les persones inscrites que participin al 80 per cent de les hores de l’activitat.

 

El xiringuito

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.