El teatre de les oprimides, una eina per a la transformació en entorns educatius

teatre de les oprimidesUs informam de la propera realització del Curs: El teatre de les oprimides, una eina per a la transformació en entorns educatius (27.5 hores), organitzat per Antònia Darder, professora del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i de Psicologia i altres membres del seu equip, juntament amb l’entitat MAT Intervencions, i finançat en el marc de la XIII Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament per a una ciutadania global 2016-17.

Curs gratuït

Durada: 27.5 hores repartides en 11 sessions de 2.5 hores

Dates de realització:

Febrer: 28. 

Març: 8,15,22,29 

Abril: 5,12,26 

Maig: 3,10,17 

Horari: de les 17.30 a les 20 hores

Lloc: El primer dia (28 de febrer) el curs es durà a terme a l'aula C13 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. La resta dels dies es realitzarà a l'aula LEC01 del mateix edifici.

Nombre de places: mínim 15, màxim 20 

Curs adreçat principalment a l'alumnat de la UIB

Professora responsable d'impartir les sessions: Catalina Nebot Ríos, directora de MAT intervencions.

Certificat d'assistència: a les persones que assisteixin a un mínim del 80% del curs.

Inscripció tancada. Assolit el nombre màxim de places disponibles.

 

cartell teatre de les oprimidesObjectius del curs:

 • Donar a conèixer la història i els fonaments del Teatre de les Oprimides.
 • Donar a conèixer el marc, objectius i fonaments de l’EpD
 • Oferir eines per a fer front als objectius de l’EpD, concretament aquells relacionats amb l’educació, la justícia social i la pau, a través del Teatre de les Oprimides
 • Presentar les principals eines de comunicació que fa servir el Teatre de les Oprimides per establir un nivell participació òptim entre els i les alumnes que afavoreixi el procés d’anàlisi i creació col·lectiva.
 • Donar una dimensió local-global a les temàtiques i processos a treballar a les escoles.
 • Oferir eines per a treballar les habilitats socials i comunicatives dels i les alumnes.
 • Treballar la necessitat de fomentar la cultura de pau a les escoles
 • Entendre des d’una perspectiva interseccional el fenomen de la violència als entorns educatius.
 • Crear consciència, esperit crític i motivar l’acció social i la transformació.
 • Oferir recursos propis del Teatre de les Oprimides i de la Gestió de Conflictes,  per treballar entorn els valors de la interculturalitat, la cooperació, la coresponsabilitat, la lluita per la justícia social i la pau.
 • Crear espais d'anàlisi que potenciïn l’esperit crític dels i les alumnes.
 • Aprendre noves formes de combatre els prejudicis i prevenir conductes de risc que poden conduir a situacions de marginació o exclusió social.
 • Treballar el concepte “escoles lliure de violència”
 • Aprendre a emmarcar conflictes i situacions globals dintre de realitats locals.
 • Trencar amb l’etnocentrisme fent servir els nous conceptes que ofereix l’EpD a l’actualitat, fent especial èmfasi en la idea l’interseccionalitat.
 • Conèixer les passes necessàries per crear un projecte de EpD per a realitzar a entorns educatius.
 • Fomentar la creativitat i l’autonomia dels alumnes i les alumnes.
 • Crear un espai de llibertat i pensament crític en el que detectar i deconstruïr els discursos dominants que generen odi vers l’alteritat i una percepció esbiaixada de la realitat. 

Aquest curs pràctic treballarà les tècniques del teatre de les oprimides, com a eina per al desenvolupament d’accions i projectes a centres educatius. Per tal de facilitar la tasca, es proposa el treball en l’eix temàtic “escoles lliures de violència”, que es centrarà principalment en la promoció de la cultura de pau a les escoles, fent incidència en l’assetjament escolar i la violència sexista, heterosexista, racista. Procurant que el treball s’englobi en el concepte d’interseccionalitat. I donant a conèixer el marc de referència de la EpD.

Contarà de dues fases diferenciades:

La primera fase consistirà en la formació en tècniques de teatre de les oprimides pròpiament dites. En aquest punt es faran des d’exercicis pràctics com explicacions teòriques. I com a novetat d’enguany s’englobarà la creació del projecte final dins el marc de referència (objectius, formes d’acció, llenguatge...) de la EpD, ja que pensam que d’aquesta manera es donarà més sentit al procés i agafarà una dimensió més global i professional.

En la segona fase, els i les alumnes realitzaran un seguit de pràctiques a centres educatius. Aquestes sessions consistiran en presentar el material realitzat (tallers i peces de teatre fòrum) a centres educatius dintre del projecte Solidaritza’t. A banda de la col·laboració amb aquest projecte, es realitzarà una presentació final a la UIB, amb la intenció de retornar el treball realitzar a la comunitat educativa i donar a conèixer l’eina del teatre de les oprimides. 

Galeria fotogràfica