Beques de pràctiques per a estudiants/es de la UIB 2016-17

La convocatòria sorgeix en desenvolupament del Conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació universitària al desenvolupament.

Facultat d’Educació

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
A Mestre   Maribel Pomar Pràcticum 18-24 ECTS Xarxa d’Escoles Alternatives del Perú 90 dies juliol-setembre 2017 3
B Mestre Primària Herminio Domingo Pràcticum 9 ECTS Centro educativo para niños sordos “Effetah”,  Marroc: Tànger 60 dies març-maig 2017 2
C Màster Educació Inclusiva Pràctiques i Treball Fi de Màster 15 ECTS
D Educació Social Belén Pascual Pràctiques externes i Treball Fi de Grau 24 ECTS + 6 ECTS Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT), Piura, Perú 60 dies febrer-maig 2017 2
E Mestre Educació Infantil Carme Pinya Pràcticum i Treball Fi de Grau 24 ECTS + 6 ECTS 4
F Màster Intervenció socio-educativa amb menors i famílies Lluís Ballester Rosario Pozo Pràctiques i Treball Fi de Màster 15 ECTS 60 dies juliol-setembre 2017
G Màster Primera Infància Maria A. Riera Maria Ferrer Pràctiques externes Treball Fi de Màster 14,5 ECTS 60 dies juny-setembre 2017
H Pedagogia Sebastià Verger Pràcticum 24 ECTS Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú 60 dies gener-setembre 2017 4
I Educació Social Pràcticum 24 ECTS 60 dies febrer-abril 2017
J Màster Educació Inclusiva Pràctiques i Treball Fi de Màster 15 ECTS 60 dies juliol-agost 2017

Facultat de Psicologia

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
K Psicologia Carmen Ramis Pràcticum 12 ECTS Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú 60 dies febrer-maig 2017 1

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
L Infermeria Berta Artigas Pràctiques externes 12 ECTS Universitat Estatal de Bolivar, Guaranda, Equador 60 dies abril-juny 2017 2
LL Fisioteràpia Elisa Bosch Pràctiques externes I 12 ECTS Dangme East District Hospital, Accra, Ghana 60 dies juliol-setembre 2017 2

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
M Treball Social Fernanda Caro, Miquel A. Oliver, Maria Gomez Pràcticum 12 ECTS Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico FUNSALPRODESE, El Salvador 60 dies juny-setembre 2017 4
N Centro De Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZOC).
Santiago de Cuba