Cronologia

 

XXVII Convocatòria de Beques de pràctiques  de la UIB 2016-17

Convocatòria per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 22 de març de 2017. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, i han d’estar degudament emplenades i amb totes les signatures.

Per a les persones interessades que no tinguin formació en matèria de cooperació al desenvolupament, us informam que l'OCDS ha organitzat un curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament.

XXVII Convocatòria per al professorat UIB 2016-17

Convocatòria per al professorat per definir els perfils de places per realitzar pràctiques en països empobrits.

El professorat interessat pot presentar la seva sol·licitud a l'OCDS (Cas Jai) fins el 20 de febrer de 2017.

XXVI Convocatòria de Beques de pràctiques  de la UIB 2016-17

Convocatòria per als estudis oficials de grau o màster en el marc de la cooperació al desenvolupament

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 10 de novembre de 2016. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB, i han d’estar degudament emplenades i amb totes les signatures.

Per a les persones interessades que no tinguin formació en matèria de cooperació al desenvolupament, us informam que l’OCDS ha organitzat un curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament.

XXVI Convocatòria per al professorat UIB 2016-17

Convocatòria per al professorat per definir els perfils de places per realitzar pràctiques en països empobrits.

El professorat interessat pot presentar la seva sol·licitud a l'OCDS (Cas Jai) fins el 16 de setembre de 2016.