Segon termini convocat˛ria beques de prÓctiques a pa´sos empobrits 2012-13

Veure tríptic
 

Ref./estudis/tipusProfessor/a Tutor/aInstitució - PaísNre. placesDurada
Facultat d'Educació
A - Pedagogia -
Pràcticum
Crèdits lliure configuració
Dolors Forteza
Miquel Oliver
Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) - Nicaragua260 dies
juny-agost 2013
Facultat d'Infermeria i Fisioterapia    
B - Infermeria -
Pràctiques externes
Berta ArtigasUniversitat Autònoma Juan Misael Saracho - Bolívia165 dies
maig-juliol 2013
C - Infermeria -
Pràctiques externes
Universitat Estatal de Bolívar - Equador
Facultat de Turisme i Facultat d'Economia i Empresa  

D - Turisme / LADE -
Turisme: Pràcticum
LADE: Pràctiques externes o
Crèdits lliure configuració

Bartomeu DeyàFundación Vicente Ferrer - Índia190 dies
juny-setembre 2013


La convocatòria sorgeix en desenvolupament del Conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació universitària al desenvolupament.