Beques de prÓctiques per a estudiants/es de la UIB 2015-2016

Beques de pràctiques per a estudiants/es de la UIB 2015-2016

La convocatòria sorgeix en desenvolupament del Conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació universitària al desenvolupament. 

 

Ref./estudis/tipus
Professor/a Tutor/a
Institució / País
Nre. places
Durada
Facultat d'Educació
AMestre-PràcticumMaribel PomarXarxa d'Escoles Alternatives del Perú, Perú290 dies juliol-setembre 2016
B Mestre Primària - PràcticumHerminio DomingoCentro educativo para niños sordos “Effetah”, Tànger - Marroc260 dies abril-juny 2016
C Pedagogia - Pràcticum
Sebastià Verger
Asociación Aprendo Contigo, Perú
4
60 dies novembre-gener 2016
D Educació Social - Pràcticum60 dies febrer-abril 2016
E Màster educació Inclusiva - Pràctiques i Treball Fi de Màster60 dies juliol-agost 2016
F Educació Social - Pràctiques externesBelén PascualCentro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT), Perú280 dies febrer-maig 2016
G Psicologia - Pràctiques externesCarmen RamisAsociación Aprendo Contigo, Perú160 dies febrer-abril 2016
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Infermeria - Práctiques externes
Berta Atigas
Universitat Estatal de Bolivar, Equador
4
60 dies abril-juny 2016
Infermeria - Práctiques externes I
Universidad de Cuenca,Equador
60 dies abril-juny 2016
J Màster investigació en salut i qualitat vida -Treball de Fi de Màster
K Fisioteràpia - Práctiques externes IElisa BoschDangme East DistrictHospital,Ghana260 dies juliol-setembre 2016
Escola Politècnica Superior
L Informàtica -Treball Fi Grau, Projecte final de carrera
Antoni Jaume Capó
Universitat de l’Havana, Cuba
2
60 dies durant tot el curs
LL Màster Tecnologies de la Informació - Treball de Fi de Màster
Facultat de Filosofía i Lletres
Treball Social - Pràctiques externes II Codi 21977Fernanda Caro Miquel A. Oliver Maria GomezFundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico FUNSALPRODESE, El Salvador260 dies febrer-setembre 2016