Cronologia

XIII Convocatòria d'Estades Solidàries 2016-2017

Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic 2016-2017.

Convocatòria (25 d'octubre 2016)

Annex 1:
Llistat de programes específics de voluntariat universitari internacional (amb les places i perfils corresponets) que s'ofereixen i que s'anirà actualitzant al llarg del curs acadèmic.

Programa de formació integral de joves treballadors/es (Piura, Perú)
Màxim 2 places per al col·lectiu de l'alumnat i 2 places per al col·lectiu del PAS
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Voluntariat Fundació Amazònia (Sucre, Bolívia)
Màxim 4 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Voluntariat Universitat Hassan II (Casablanca, Marroc)
Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS
 

Annex 2: Imprès de sol·licitud
Annex 3: Model carta de motivació


Si voleu conèixer l’experiència de membres de la UIB participants en el programa Estades Solidàries, podeu veure la col·lecció UIB Càmera i cooperació, realitzat en col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) de la UIB.

L'exposició Estades Solidàries. Conèixer, conviure i compartir està instal·lada a...

Pòster sobre l'anàlisi del programa presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013).  


Solidaridad desde la UIB (Ultima Hora, 15-10-2015).