Estades SolidÓries 2016-2017

Programa específic:  Voluntariat Universidad Hassan II Casablanca, Marroc

Lloc: 

Casablanca, Marroc

Entitat: 
Universidad Hassan II de Casablanca http://www.uh2c.ac.ma/
Nre. de places: 
Màxim 2 places
Perfil:

Administració o comunicació.

Programa dirigit únicament al col·lectiu de personal d'administració i serveis (PAS). No és un requisit acreditar coneixements de francès i/o d'àrab però si es valorarà com un mèrit.

Durada de l'estada: 

L'estada mínima per al personal d'administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.

Estiu 2017

Tasques per desenvolupar:

Suport al PAS de la universitat de destí mitjançant alguna (o algunes) d'aquestes línies de treball:

  • Gestió administrativa general; finances i comptabilitat; des de la gestió de la despesa pressupostària, liquidació i facturació, emissió i recepció de factures i control de la despesa.
  • Comunicació; desenvolupament de les activitats que afecten a la comunicació i imatge, sigui interna o externa, des de la concepció, estratègies, planificació i realització.
  • Gestió d'inscripció d'alumnat; procediments i activitats, que permeten organitzar la continuïtat de l'antic alumnat i l'ingrés de nou com el seu registre i l'actualització de les dades existents.
  • Gestió de projectes d'investigació; promoció, avaluació, difusió de la investigació i tramitació de projectes.
  • Gestió de biblioteques; adquirir, processar, conservar i difondre les fonts bibliogràfiques i documentals, catalogació i classificació del material, promoció de l'accés a la informació.
Compromís contraparts:
Oferir a les persones seleccionades la possibilitat d'allotjar-se a la residència del campus universitari amb un preu especial.
 
Més informació: 

Meryem Magharbi, responsable de cooperació de la UH2C.

Telèfon: 00212522433030/33

Correu electrònic: magharbi@univcasa.ma

Ruth Escribano, coordinadora de l’OCDS

Telèfon: 971259718     

correu electrònic: ocds.tecnica@uib.es
 

Accés al FORMULARI