Estades SolidÓries 2016-2017

Programa específic:  Aprendo contigo, Perú

Lloc: 

Lima, Perú

Entitat: 
Aprendo Contigowww.aprendocontigo.com
Acció realitzada en col·laboració amb l’associació “INeDITHOS
Nre. de places: 
Màxim 2 places
Perfil:

Preferentment, socioeducatiu, àmbit de salut o administració.

Programa dirigit a l’alumnat i al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).

Durada de l'estada: 

Per a l’alumnat l’estada mínima és de 7 setmanes i per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.

Abril-Maig (Setmana Santa) i Estiu 2017

Tasques per desenvolupar:
  • Participar en el programa educativorecreatiu dirigit a nins i nines que per motius de salut han vist interrompuda la seva escolarització.
  • Acompanyar i donar suport a la tasca de l’associació, que es desenvolupa majoritàriament als centres hospitalaris Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) i Instituto Nacional de Salud del Niño, promovent el desenvolupament integral de les capacitats físiques, intel·lectuals i emocionals dels infants que estan en tractament mèdic.
  • Tasques variades de suport administratiu, en funció de les necessitats del moment i compaginades amb l'atenció directa als infants hospitalitzats.
  • Suport en l'organització dels materials educatius en algun dels hospitals on es treballa.
Compromís contraparts:
Facilitar a les persones seleccionades la recerca d’un habitatge o una habitació adequada a les necessitats de la persona voluntària.
 
Més informació: 

Sebastià Verger Gelabert, president de l’associació “INeDITHOS”.

Telèfon: 971 17 31 33

Correu electrònic: s.verger@uib.es

 

Accés al FORMULARI