Estades SolidÓries 2016-2017

Programa específic:  Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta

Lloc: 

Cochabamba, Bolívia

Entitat: 
Proyecto Sayari Warmi – Adoratrices Bolívia

Acció realitzada en col·laboració amb la Fundación de Solidaritat Amaranta http://fundacionamaranta.org/
Nre. de places: 
Màxim 1 plaça
Perfil:

Preferentment, socioeducatiu, lingüístic, informàtic o artístic.

Programa dirigit a l’alumnat i al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).

Durada de l'estada: 

Per a l’alumnat l’estada mínima és de 7 setmanes i per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.

Abril-Maig (Setmana Santa) i Estiu 2017

Tasques per desenvolupar:
El voluntariat es realitzarà a la zona central de les valls a la regió subandina, a la provincia Cercado, del departament de Cochabamba.

Cada dia, de dilluns a dissabte amb els diumenges lliures. El centre de dia i residencial de la congregació, dirigit a dones joves en contexts de violència de gènere, particularment prostitució i trata de persones amb fins d’explotació sexual, compta amb servei de menjador i servei d’atenció a la salut, entre d’altres espais on s’hi duen a terme un gran nombre d’activitats educatives en l’àmbit no formal, de la salut i d’oci.

  • Participar en el projecte mitjançant la realització de tallers formatius adreçats a les beneficiàries. Aquests tallers poden ser variats en funció de les competències de la persona voluntària: anivellament escolar, habilitats socials, manualitats, idiomes, informàtica, prelaborals i oci.
  • Suport al personal del projecte mitjançant tasques administratives, suport informàtic, gestió del centre, programació de les activitats, entre d’altres.
Compromís contraparts:
Les persones voluntàries seleccionades han de participar en una formació preparatòria prèvia impartida per la Fundación Amaranta per reflexionar sobre les claus d'interculturalitat i habilitats, enfocament de gènere i models de desenvolupament.

- Facilitar a les persones seleccionades la recerca d’un habitatge adequat, d’acord amb les comoditats i seguretat de la zona. Si es pot amb una família.
- El centre ofereix la possibilitat de dinar amb les adolescents al centre. La resta d’àpats aniran a càrrec de les persones interessades.
 
Més informació: 

Patricia Barranco, tècnica en cooperació de la Fundació de Solidaritat Amaranta.

Telèfon: 619173644

Correu electrònic: patricia.barranco@fundacionamaranta.org

 

Accés al FORMULARI