Estades SolidÓries 2015-2016

Programa específic: Suport a projectes de l’entitat Mosoj-Causay

Lloc: 

Cochabamba, Bolívia

Entitat: 

Enginyeria Sense Fronteres de les Illes Balears (ESF-Illes Balears),

Mosoj-Causay

Nre. de places: 
Màxim 2 places
Perfil:

Enginyeria Informàtica, Enginyeria agrònoma, Enginyeria d’edificació, Treball social, Educador Social, Sociòloga, Psicòloga, Infermera. Programa dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Durada de l'estada: 

Per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.Març-abril (setmana santa) i estiu 2016.

Tasques per desenvolupar:

 Suport tècnic al personal de Mosoj Cusay en  l’execució i identificació de projectes sobre dret humà a  l’aigua en tasques com:

  • Suport a la direcció de les obres en els projectes de sistemes d’aigua potable, propostes de disseny de futures instal·lacions en projectes de desenvolupament rural, projectes agrícoles i de gestió de conques hidrogràfiques.
  • Suport a l’estratègia de capacitació sobre hàbits higiènics i saludables.
  • Acompanyament en l’execució de projectes de gènere. 

 Suport a activitats d’enfortiment de l’organització  comunitària i de Mosoj Causay per millorar les seves  accions i programes com:

  • Diagnòstics i avaluació social.
  • Formació en salut, gènere, organització social i lideratge (metodologies, materials didàctics, etc.).
  • Estratègia de comunicació i gestió de la informació:actualització de la web, blogs, sistemes GSI; i capacitació tecnològica al personal de l’organització.

 Suport administratiu a la municipalitat de Pocona,  en les diferents àrees administratives, segons  l’especialitat de la persona voluntària.

 

Compromís contraparts:
Formació en la gestió de projectes de cooperació i voluntariat.
Integració en l’equip de treball de Mosoj Causay, acompanyament i seguiment durant tot el cicle de l'activitat de voluntariat.
Suport en aspectes logístics (recerca d’allotjament, transports, etc.) i d’integració durant l’estada en Cochabamba.
Més informació: 

Cruz Rejas Villalba i Inés Castejón
ESF_IB, C/ San Ferran 21, 1B. CP: 07011.

Palma de Mallorca.

Tel. 971 576 427


Mes informació: fitxa completa  

 

Estades SolidÓries 2016

El programa Estades Solidàries s’emmarca concretament en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i ofereix la possibilitat de desenvolupar tasques de voluntariat en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament en col·laboració amb diferents entitats, ONGD de les Illes Balears i les corresponents entitats locals d’acolliment o contraparts. Com a novetat, recordau que a més de l'alumnat, s'ha obert també la possibilitat al personal d'administració i serveis (PAS) de participar-hi.

XII Convocatòria d'Estades Solidàries 2015-2016

 Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic 2015-2016.

Convocatòria (26 d'octubre 2015)

Dirigit únicament al col·lectiu del PAS nou

Tercer termini: 11 d’abril al 4 de maig de de 2016.

Acta de resolució del segon termini (23 de març de 2016) 

Segon termini: del 18 de gener fins el 15 de febrer de 2016.

Acta de resolució del primer termini (13 de gener de 2016)

Primer termini: del 26 d'octubre a l'18 de novembre de 2015.

 

Annex 1:  

Llistat de programes específics de voluntariat universitari internacional (amb les places i perfils corresponets) que s'ofereixen i que s'anirà actualitzant al llarg del curs acadèmic.

Aprendo contigo (Lima, Perú)
Màxim 3 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta (Lima i Chiclayo, Perú)  
Màxim 2 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS
 

Recolzament a projectes de l’entitat Mosoj-Causay (Cochabamba, Bolívia) 

Màxim 2 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Programa de formació integral de joves treballadors/es (Piura, Perú)
Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Voluntariat Universitat Hassan II (Casablanca, Marroc)
Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Annex 2: Imprès de sol·licitud

Annex 3: Model carta de motivació


Si voleu conèixer l’experiència de membres de la UIB participants en el programa Estades Solidàries, podeu veure la col·lecció UIB Càmera i cooperació, realitzat en col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) de la UIB.

L'exposició Estades Solidàries. Conèixer, conviure i compartir està instal·lada a...

Pòster sobre l'anàlisi del programa presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013).  


Solidaridad desde la UIB (Ultima Hora, 15-10-2015).

 

Estades SolidÓries 2015

Onzena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic 2014-2015. (tancada)

Es pot presentar la sol·licitud en algun dels terminis següents:

  • Primer termini: del 26 de gener al 16 de febrer de 2015.
  • Segon termini: del 13 d’abril al 4 de maig de 2015 (exhaurides les places en el primer termini).

Estades SolidÓries 2014

Desena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic (tancada)

2013-2014

Per obtenir més informació sobre les característiques del programa, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, el dilluns 14 d’abril es realitzaren dues sessions informatives, a les 11 hores i a les 16h a l'aula AV07 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, a la sala d’actes de la Seu universitària de Menorca (videoconferència) i a la sala CO AV04 de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència).

Estades SolidÓries 2013

Novena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2013 (tancada)

 

Estades SolidÓries 2012

Vuitena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2012 (tancada)


Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzà una sessió informativa, dijous 10 de maig a les 12 hores a l'aula AV01 de l’edifici Jovellanos, a la sala de reunions de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència) i a la sala de reunions de la Seu universitària de Menorca (videoconferència).
 

Estades SolidÓries 2011

Setena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2011 (tancada)


Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzà una sessió informativa, dimecres 4 de maig a les 12 hores a l'aula AV01 de l’edifici Jovellanos, a la sala de reunions de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència) i a la sala de reunions de la Seu universitària de Menorca (videoconferència).
 

Estades SolidÓries 2010

Estades solidÓries 2009