Estades SolidÓries 2015-2016

Perfil programa específic: Voluntariat Universitat Hassan II

Lloc: 

Casablanca, Marroc

Entitat: 
Universitat Hassan II, Casablanca, http://www.uh2c.ac.ma/
Nre. de places: 
Màxim 2 places
Perfil:

Administració.
Programa dirigit únicament al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).
No és un requisit acreditar coneixements de francès i/o d’àrab, però sí que es valorarà com un mèrit.

Durada de l'estada: 

L’estada mínima per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.
Març-Abril (Setmana Santa) i Julio-Setembre (Estiu) 2016

Tasques per desenvolupar:

Suport al PAS de la universitat de destinació mitjançant alguna (o algunes) d’aquestes línies de treball:

  • Gestió administrativa general; finances i comptabilitat; des de la gestió de la despesa pressupostària, liquidació i facturació, emissió i recepció de factures i control de la despesa.
  • Comunicació; desenvolupament de les activitats que afecten la comunicació i imatge, sigui interna o externa, des de la concepció; estratègies, planificació i realització.
  • Gestió d'inscripció d'alumnat; procediments i activitats que permeten organitzar la continuïtat de l'antic alumnat i l'ingrés de nou, com registrar-lo i actualitzar-ne les dades existents.
  • Gestió de projectes d’investigació; promoció, avaluació, difusió de la investigació i tramitació de projectes.
  • Gestió de biblioteques; adquirir, processar, conservar i difondre les fonts bibliogràfiques i documentals, catalogació i classificació del material, promoció de l'accés a la informació.
Compromís contraparts:
Oferir a les persones seleccionades la possibilitat d’allotjar-se a la residència del campus universitari amb un preu especial.
Més informació: 

Meryem Magharbi, responsable de cooperació de la UH2C.
Telèfon: 00212522433030/33.
Correu electrònic: magharbi@univcasa.ma

Ruth Escribano, coordinadora de l’OCDS.
Telèfon: 971 25 97 18.
Correu electrònic: ocds.tecnica@uib.es


Més informació: fitxa completa castellà / francès